โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

              -   วันแรก
              10.30 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก Home stay
              12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันริมคลอง
              13.00 น. ล่องเรือชมสวนผักและสวนผลไม้

              14.00 น. นมัสการกราบหลวงพ่อโต ณ วัดสุน
              15.00 น. นมัสการศาลเจ้าแม่ทับทิมและศาลตีลิ่วยี่
              16.00 น. พายเรือเล่นริมคลอง
              17.00 น. รับประทานอาหารเย็นริมคลอง
              18.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

              -   วันที่สอง
              8.00 น.   ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ

              8.30 น.   รับประทานอาหารเช้าริมคลอง
              9.30 น.   ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้าน
              10.30 น. ล่องเรือชมฉากการต่อสู้ระหว่างงูเห่าและพังพอน
              
              12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันริมคลอง
              13.00 น. เดินชมตลาดน้ำและซื้อของฝากตามอัธยาศัย

 

 


สนใจติดต่อ :
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟูตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปากคลองลัดพลี
คุณสุวรรณ 082-3645733 คุณแก้ว 087-5283133


t r i p d a m n o e n . f r e e t z i . c o m
tripdamnoen@hotmail.com

Free Web Hosting